• Mandag - Fredag 08 - 16
 • Skoleveien 2, 9407 Harstad
 • 77 00 25 30

Opplysningsskjema bruktbåt

Fyll ut informasjon i feltene under – hopp over felt som ikke er relevant for båten din

Trinn 1 av 2

 • Personlige opplysninger, selger

 • Båt

 • Hidden
 • Hidden
 • Motor

 • Generator/hjelpemotor

 • Gear/drev

 • Bysse

 • Navigasjon / elektronikk

 • Utstyr

 • Kapasiteter

 • liter
 • liter
 • liter
 • liter
 • AH
 • Historikk/tilstand

 • Båten har problemer eller mangler ved

 • Annet

 • Betingelser:


  1. Underskrevet avtale gir Harstad Marina as fullmakt til å selge nevnte bruktbåt på vegne av selger/eier.

  2. Selger/eier må være myndig og over 18 år og må kunne dokumentere båtens eiendomsrett.

  3. Salgsprovisjon til Harstad Marina as er 7 % av oppnådd salgssum inkl mva, minimum kr 25.000,- inkl mva (dersom salgssum blir under kr 360.000,-). For båter der oppnådd salgssum er over 1.500.000,- avtales salgsprovisjon mellom selger og Harstad Marina as.

  4. Harstad Marina as plikter å markedsføre båten på en seriøs og målrettet måte. 5. Harstad Marina as står for kontraktskrivning, transaksjoner og overføring av konsesjoner.

  6. Harstad Marina as foretar visning/prøvekjøring av båten dersom den ligger i vår marina i Harstad.

  7. Eier må selv påregne å bistå ved visning og prøvekjøring av båten ved annen beliggenhet.

  8. Dersom båten skal ligge i vår salgsmarina, gjelder følgende tilleggsbetingelser:
  a. På sjøen: Kr 3.000,- i båtplassleie under salgsprosessen.
  b. På land: Kr 1.000,- i plassleie under salgsprosessen.
  c. Båten skal ha fulle drivstofftanker
  d. Båten skal være i ren, ryddet og i presentabel stand. Dersom båten i følge Harstad Marina ikke fremstår som dette, vil vi gjøre en jobb for å få den i rett stand etter avtale med selger og for en avtalt pris.
  e. Båten skal godkjennes av Harstad Marina as, da vi har begrenset plass i kaia.
  f. Salgsprovisjonen når båten ligger i vår marina er 7 % av oppnådd salgssum, minimum kr 25.000,- (der salgssum blir under kr 360.000,-) For båter der oppnådd salgssum er over 1.500.000,- avtales salgsprovisjon mellom selger og Harstad Marina.
  g. Dersom båten ligger for salg i vår marina over vinteren, må ferskvannsystem og motor vinterkonserveres. Det må måkes snø etter behov. Når våren kommer må båten vårklargjøres. Alt dette kan Harstad Marina utføre etter avtale med selger og for en avtalt pris.

  9. Salgsavtalen gjelder i 12 mnd. fra underskrevet dato. Avtalen videreføres automatisk dersom den ikke sies opp av en av partene. Avtalen kan sies opp av begge partene med 1 mnd oppsigelse. Dersom båten solgt av selger innen 6 mnd etter oppsigelse til kunde som tidligere har vært i kontakt med Harstad Marina, eller blitt gjort kjent med båten gjennom Harstad Marinas salgsarbeide/annonsering, har megler krav på full provisjon.

  10. Harstad Marina as påtar seg intet ansvar for feil/mangler som er eller fremkommer på båten.

  11. Båtens prisantydning settes til den pris selger og Harstad Marina er blitt enige om. Prisforlangende er inkl salgsprovisjon.

  12. Ved salg går oppgjøret gjennom Harstad Marina as som foretar alle økonomiske transaksjoner i denne forbindelse. Selgers oppgjør er sikret ved at dette går inn på Harstad Marinas klientkonto.

  13. Harstad Marina as plikter å oversende nette kjøpesum snarest, og senest en uke etter denne i sin helhet er mottatt fra kjøper.

  14. Harstad Marina as påberoper seg rett til å frasi seg oppdrag der prisforlangende erfaringsmessig er for høyt i forhold til marked, båtens alder, teknisk stand o.l.

  15. Dersom innkomne bud er lavere enn selgers prisforlangende, må budet godkjennes av selger før kontrakt kan skrives.

  16. Selger/eier forplikter å holde båten fullt forsikret i avtaleperioden.

  17. Dersom båten ikke blir solgt og/eller salgsavtalen sies opp av en av partene, blir eier belastet kun påløpte kostnader som avtalte utførte jobber i tilknytning til punkt 8 d og 8 g ovenfor. Altså kun provisjon ved salg. No cure, no pay.

Klikk «SE GJENNOM» for å se innsendingen din før du sender den.

OBS:! Bare trykk en gang på «SEND», det tar noen sekunder før skjema blir lastet opp og sendt. Du får en bekreftelse på skjermen når sendingen er fullført.